Giao diện tối Nite

Header Ads

Hướng Dẫn Gửi Lời Mời Kết Bạn Cùng Môt Lúc

- Code Này Khánh Đã Test Và Thành Công Nên Mới Share Cho AE Dùng Luôn !

B1: Vào web: https://www.facebook.com/find-friends/browser/
Đây là site tìm bạn bè
B2: F12 lên - qua tab Console
B3: Paste code sau vào, enter và enjoy, có thể nó sẽ hiện dialog hoặc chuyển sang trang tìm bạn bè Gmail nhưng chả sao cả.
Code: 


var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 _4jy3 _4jy1 selected _51sy'); for(var i=0; i<inputs.length;i++) { inputs[i].click(); }


CHÚC AE THÀNH CÔNG !

Lưu ý :  làm nhiều/nhanh quá sẽ bị block :V Tốt nhất có thể thêm count time vào cứ 5s add 1 mạng cũng được
Trick auto gửi lời mời kết bạn trên Facebook

Facebook comments

Bình Luận (1):