Giao diện tối Nite

Header Ads

[ Khánh Blog ] Cách tạo đồng hồ kèm Thứ Ngày Lời Chào bằng Javascript

- Ok. Bây giờ Khánh Blog  sẽ hd anh em  cách đặt đồng hồ trên web. <3


Sau đây là CODE bạn chèn vào nơi muốn đặt

<style>
#codeseonet {font-size:20px;padding:10px;border-radius:10px}
#codeseonet1{background:#eee;border:1px solid#ddd;border-radius:20px;padding:15px;font-size:20px;margin:20px;display:block;max-width:300px}
</style>
<center>
<div id="codeseonet1">
<script>
var myVar=setInterval(function(){myTimer()},1000);
function myTimer()
{
var d=new Date();
var t=d.toLocaleTimeString();
document.getElementById("h").innerHTML=t;
}
</script>
<font size="5" color="#660000" id="h"></font>
<br/>
<font size="3" color="#660000">
<script type="text/javascript">
n=new Date();if(n.getTimezoneOffset()==0)t=n.getTime()+(7*60*60*1000);else t=n.getTime();n.setTime(t);var dn=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy");d=n.getDay();m=n.getMonth()+1;y=n.getFullYear()
document.write(dn[d]+", "+(n.getDate()<10?"0":"")+n.getDate()+"/"+(m<10?"0":"")+m+"/"+y)
</script></font>
<br/>
<font size="1" color="#330099"><script type="text/javascript">
n=new Date();if(n.getTimezoneOffset()==0)t=n.getTime()+(7*60*60*1000);else t=n.getTime();n.setTime(t);h=n.getHours()
if(h>22)ht=dp="Chúc các bạn ngủ ngon!";else if(h<=4)ht=dp="Chào ngày mới!";else if(h>4&&h<=6)ht=dp="Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ!";else if(h>17&&h<=18)ht=dp="Chúc các bạn buổi tối vui vẻ!";else if(h>18&&h<=22)ht=dp="Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè!";else {ht="Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thành công!";dp="Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!"}
if(n.getDay()==6 || n.getDay()==0)document.write(dp);else document.write(ht)
</script></font>
</div>
</center>
Khánh CoPY CỦA DUY PHƯƠNG NHA NHƯNG EDIT LẠI CÁI LỜI CHÀO :v

Facebook comments

Bình Luận (4):