Giao diện tối Nite

Header Ads

TUT RIP FAQ Giả Mạo

Bước 1: Fake 1CMND
Theo thông tin của Victim, Fake càng chuẩn thì RIP càng chất
Bước 2: Fake IP Hà Lan – Ngôn Ngữ Vương Quốc Anh (UK)
Login Vào nick Facebook Của Mình (Lưu Ý: Là nick facebook phải có mail nha)
Thần Chú: Hello Facebook
I’m one of the developers of Facebook into account the hidden administrative order
Ensure that the work of the users found that the account is contrary to the standards and laws Facebook
I hope that the withdrawal of the account or confirm his identity because it is contrary to the laws and standards with Facebook
Greetings one of the developers of the new French Facebook
Xong gửi sẽ ra link hỗ trợ ( case )
Bước 3:
Chờ 5-20phút Facebook Rep Thì ÚP lại CMND Kháng:
Thần Chú Như sau
Full Name: Tên Victim
ID: Id Victim@facebook.com
URL: Url Victim
Hello Facebook
I’m one of the developers of Facebook into account the hidden administrative order
Ensure that the work of the users found that the account is contrary to the standards and laws Facebook
I hope that the withdrawal of the account or confirm his identity because it is contrary to the laws and standards with Facebook
Greetings one of the developers of the new French Facebook
Úp cả cmnd mình đã fake úp lên .
Sau đó qua wall victim báo cáo đủ 10 noti <3 Rồi hóng !
Lưu ý : Lưu lại link hỗ trợ nhé . Nếu nạn nhân thuê người kéo nick về, thì mình chỉ cần Fake lại ip Hà Lan rồi vào case rep như trên và úp cmnd là die tiếp =))
                           ___ Khánh Dz____
Hình ảnh có liên quan

Facebook comments

0 Bình luận